Нацбанк посилив контроль платіжних систем

Відповідну постанову від 13.02.2016 р. №11 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” прийняло Правління Національного банку України.Постанова № 11, зокрема, запроваджує такі нові вимоги та зобов’язує платіжні системи:

- здійснювати контроль за діяльністю своїх учасників в частині виконання ними правил цієї платіжної системи;

- вести реєстр пунктів приймання та виплати готівки своїх учасників;

- зберігати інформацію про кожну операцію з переказу коштів, здійснену у платіжній системі платіжною організацією платіжної системи, її учасниками та оператором послуг платіжної інфраструктури;

- реєструвати звернення користувачів з питань діяльності платіжної системи та переказу коштів;

- доводити до відома своїх учасників інформацію від Національного банку, що стосується надання послуг учасниками та операторами послуг платіжної інфраструктури;

- надавати своїм учасникам, розрахунковому банку, оператору послуг платіжної інфраструктури інформацію, необхідну для забезпечення безперервності діяльності платіжної системи та управління ризиками у ній (зокрема про порядок повідомлення; взаємодії та комунікацій, у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також дій щодо виконання/надання критичних операцій/послуг, у разі відмови телекомунікаційних мереж та/або окремих складових програмно-технічного забезпечення).

Цією постановою також розширено підстави для застосування Національним банком України до об’єктів оверсайта адекватних заходів впливу. Наприклад, Національний банк зможе застосувати заходи впливу у зв'язку із застосуванням іноземних санкцій протягом строку їх дії, починаючи з дня офіційного опублікування (оприлюднення) інформації про застосування таких.

Крім того, регулятор отримав більші можливості щодо проведення планових і позапланових перевірок об’єктів оверсайта:

- Національний банк України зможе проводити позапланові перевірки, щоб упевнитися у вжитті об’єктом перевірки заходів з метою усунення виявлених раніше порушень законодавства України, за які регулятором були застосовані до нього заходи впливу;

-під час проведення перевірки має забезпечуватися можливість безпосереднього доступу до інформації, яка розміщена в автоматизованих системах обліку об’єкта перевірки.

Національний банк України продовжуватиме здійснювати оцінювання платіжних систем як під час виходу на ринок, так і після набуття ними статусу значущих платіжних систем з урахуванням нових вимог, встановлених у Постанові № 11.

Постанова № 11 набирає чинності з 17 лютого 2017 року.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” оверсайт платіжних систем – це діяльність Національного банку України з метою забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, яка включає:

- моніторинг платіжних систем;

- оцінювання їх на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту платіжних систем;

- у разі необхідності надання вказівок та рекомендацій щодо удосконалення діяльності відповідних систем та застосування заходів впливу.

источник: https://news.dtkt.ua

ВЕЛОПОЧТА: самая быстрая курьерская служба Одессы