Зняття з обліку фізичних осіб як платників податків у разі припинення підприємницької діяльності

ДФС в Одеській області нагадує, що процедура зняття з обліку самозайнятих фізичних осіб як платників податків у контролюючих органах визначена п. 11.22 Порядку №1588.

Підстава для зняття з обліку.Підставою для зняття фізособи - підприємця з обліку у контролюючому органі є:

- відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця:

- за її рішенням,

- або за судовим рішенням,

- або у разі її смерті,

- або оголошення її померлою,

- або визнання її безвісно відсутньою,

- відомості відповідної реєстраційної картки.

Дата зняття з обліку

Дата зняття з обліку фізособи - підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Держреєстрація припинення підприємницької діяльності

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Остаточні розрахунки з податків

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Документальна перевірка ДФС

Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи - платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.

источник: https://news.dtkt.ua

ВЕЛОПОЧТА: самая быстрая курьерская служба Одессы