въезд в Украину

  Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"  від 21 січня 1994 року N 3858-XII)
  Громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта у випадках, якщо:

1. він обізнаний з відомостями, що становлять  державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого Законом України "Про державну таємницю" (у разі виїзду за кордон на постійне проживання);

2. діють  неврегульовані  аліментні,  договірні  чи інші невиконані обов'язання,  -  до  виконання  обов'язань  або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

3. порушено кримінальну справу,передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення провадження у справі;

4. засудження за вчинення злочину, -  до  відбуття покарання або звільнення від покарання;

5. ухилення від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;

6. свідоме сповіщення про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;

7. щодо громадянина подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;

8. перебування  під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду.

  Громадянин України, який має паспорт, у разі, коли існують обставини, що обмежують відповідно до пункту 1 право його виїзду за кордон, зобов'язаний здати свій паспорт на збереження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, за місцем проживання у місячний термін після виникнення таких обставин. За наявності достатніх підстав паспорт, що зберігається в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, повертається у 10-денний термін з моменту звернення громадянина або його законного представника.

  Паспорт може бути тимчасово затримано чи вилучено у випадку використання паспорта для вчинення злочину, або виявлення у ньому підробки, а також у випадках припинення громадянства України. Тимчасове затримання або вилучення паспорта у таких випадках здійснюється судом, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, військовими комісаріатами, уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, та консульською службою України.

  У разі обгрунтованої відмови у видачі громадянинові України паспорта мотиви такого рішення доводяться до відома заявника у письмовій формі.

  Повторне клопотання може бути прийнято до розгляду не раніш як через шість місяців після остаточного вирішення питання про відмову у видачі паспорта. При цьому беруться до уваги матеріали, подані раніше, якщо зазначені в них дані залишилися без зміни.

   Наша компания предоставляет такую услугу, как получение идентификационного налогового номера (ИНН) для иностранцев  в Украине.
Цель оформления и получения ИНН в Украине:
• регистрация предприятия иностранным гражданином на территории Украины;

• получение любых доходов иностранным гражданином на территории Украины;

• купля/продажа автотранспорта или недвижимости иностранным гражданином на территории Украины;

• оформление наследства и вступление иностранца в наследство на территории Украины;

• регистрация вида на жительство, гражданства, разрешения на трудоустройство иностранным гражданином на территории Украины;

• вступление иностранного гражданина в брак на территории Украины;

От иностранного гражданина для получения ИНН требуются такие документы:

перевод паспорта на украинский язык в (бюро переводов) 

доверенность от имени иностранного гражданина на специалиста нашей компании в Украине на получение идентификационного номера (нотариально заверенная).

наличие миграционной карты с отметкой пограничников, если въезд на территорию Украины осуществлялся по внутреннему паспорту.

  

    •    Стоимость услуги: 500 грн.

    •    Срок оказания услуги: 6 рабочих дней.

Информация:

  В соответствии с Соглашением граждане Белоруссии и Молдовы могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории Украины без виз по удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство документам.

  К таким документам, в частности, относятся: внутренние и заграничные паспорта.

 Если вы въезжаете на территорию Украины на срок, не превышающий 90 дней, регистрироваться в компетентных органах по месту пребывания НЕ НУЖНО.

 Если въезд на территорию Украины осуществляется по внутреннему паспорту, обязательно наличие миграционной карты с отметкой пограничников.

 Если Вы решили ехать по заграничному паспорту, отметка проставляется в него.

ВЕЛОПОЧТА: самая быстрая курьерская служба Одессы