налоговый учет

  Министерство доходов и сборов приказом от 22.11.2013 г. № 696 утвердило форму Акта об установлении факта ведения нерезидентом хозяйственной деятельности через постоянное представительство на территории Украины без постановки на налоговый учет.

  Указанный акт составляется в случае установления контролирующим органом по результатам налогового контроля ведения нерезидентом хозяйственной деятельности через постоянное представительство на территории Украины без постановки на налоговый учет и направляется через компетентный орган Украины компетентному органу иностранного государства для организации мер взыскания.

Далее...

  Податковим кодексом України передбачено, що прямі інвестиції – це господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою.

  Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Далее...

  Спеціалісти Міндоходів звертають увагу: якщо платник податку на прибуток отримав протягом базового звітного періоду поворотну фінансову допомогу від осіб:

  - які не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів),

  - які згідно із ПКУ мають пільги з цього податку,

  то такий платник повинен включити до складу доходу суму поворотної допомоги (її частину), що залишилась неповернутою на кінець такого звітного періоду з відповідним відображенням її у складі Декларації (в тому числі у складі річної декларації, яка подається раз на рік).

Далее...

ВЕЛОПОЧТА: самая быстрая курьерская служба Одессы