Одесса,
ул. Преображенская, 32
Полезные статьи

Як відображається донарахування ЄСВ до мінімального страхового внеску за попередні місяці у звіті з ЄСВ

ДФСУ розглянула питання щодо відображення сум додаткової бази єдиного внеску за попередні місяці у звіті з ЄСВ

ДФСУ у листі від 02.02.2017 р. № 1925/6/99-99-13-02-01-15 зауважила, що для працівника  (за

основним  місцем       роботи),     який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував 

на      лікарняному,  якщо  загальна  сума   нарахованого   доходу    (сума    заробітної     плати  

за відпрацьований час та лікарняного) не   перевищує   розміру   мінімальної   зарплати   сума

ЄСВ  розраховується як   добуток розміру   мінімальної   зарлати  та  ставки      ЄСВ.     Тобто 

виникає необхідність донарахування до мінімальної заробітної плати.

Для   працівника    (за    основним місцем роботи),   у   якого   початок   та  закінчення лікарня - 

ного   припадають   на      різні   місяці,   ЄСВ у   місяці    початку   лікарняного   нараховується 

за     фактично  відпрацьований час,   оскільки   загальна    сума    доходу ще не   є    відомою 

(сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності).

Якщо після надання    листка непрацездатності    після розподілу лікарняного (суми допомоги 

з тимчасової     непрацездатності     відносяться до   того   місяця,      за який вони нараховані) 

загальний дохід    за місяць   становить   менше мінімального розміру,    питання    необхідно -

сті   донарахування   ЄСВ   має   розглядатись   одночасно  з  нарахуванням     сум  допомоги 

з тимчасової втрати працездатності.

Ці донарахування необхідно відобразити у звіті з ЄСВ (додаток 4).

Нарахування лікарняних відображаються у Звіті за місяць, у якому проведено таке нарахування.

Таблиця 6  Звіту   призначена    для    формування страхувальником   у      розрізі     кожної 

застрахованої     особи  відомостей     про  суми     нарахованої   їй      заробітної      плати 

(доходу)  у звітному місяці.

У таблиці 6       передбачено       реквізит 10      "Тип нарахувань", у якому зазначається код 

типу нарахувань "13" (сума   різниці    між     розміром   мінімальної   заробітної     плати 

(доходу) та   фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за звітний місяць).

Код типу нарахування "13"      застосовується    для сум    різниці    між розміром мінімальної 

заробітної плати та фактично   нарахованою заробітною      платою (доходом),    які здійснені 

в поточному звітному місяці, у тому числі - за попередні, якщо сума заробітної плати менша 

ніж     розмір     мінімальної    зарплати,    установленої    законом   за місяць,  за     який 

нараховується заробітна плата.

Суму   різниці    між    розміром    мінімальної    зарплати та фактично нарахованою зарплатою 

(доходом) у випадку перехідних лікарняних зазначаємо в реквізиті "19" окремим рядком, код категорії застрахованої особи - "29", код типу нарахувань - "13".

У випадку перехідних лікарняних тип нарахувань "2" не застосовується, оскільки нарахування за фактично відпрацьований час, коли загальна сума доходу ще не є відомою (сума лікарняних буде визначена після надання листка непрацездатності), не можна розцінювати як несвоєчасне нарахування додаткової бази ЄСВ.

Від редакції

Податківці зробили дуже цікавий висновок щодо невикористання коду типу нарахування "2" у разі   донарахування   ЄСВ   до   мінімального   страхового   внеску  при   перехідних лікарняних.

Виходить, що для виправлення помилки щодо недонарахування ЄСВ до рівня мінімального потрібно застосовувати код типу нарахування 2, крім випадку донарахування ЄСВ на перехідні лікарняні.  

Нагадаємо, що за п. 9 розд. IV Порядку №435 код типу нарахування "2" - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску.

Але іншого шляху для виправлення цієї помилки не має. На цьому налогошують й спеціалісти ПФУ: "У випадку здійснення перерахунку (збільшення або зменшення) суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за минулі періоди також застосовуються типи нарахування 2 та/або 3. При цьому заповнюються лише графа 19 «сума різниці» та 21 «сума нарахованого єдиного внеску» таблиці 6. Тип нарахування 13 в таких випадках не застосовується."

Источник  https://news.dtkt.ua/ua/accounting/reposts/42529?utm_source=news&utm_campaign=oldmain